top of page

odpowiedzialne produkty

korzystając z własnych umiejętności i zaplecza, jakie mamy możemy Wam zaproponować społecznie odpowiedzialne produkty. W naszym sklepie mamy dla Was m.in. gadżety firmowe uszyte na miarę Waszej firmy, które powstają w naszej szwalni społecznej.

Głównym jej celem jest zapewnienie miejsc pracy osobom z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, które mają problem ze znalezieniem pracy. ​

W szczególności nasze działania kierujemy do kobiet powracających na rynek pracy,  samotnie wychowujących dzieci, korzystających z pomocy społecznej,  
a także osób z niepełnosprawnościami. 

bottom of page