top of page
Szukaj

Warsztatowy zawrót głowy

Objazdowe warsztaty szycia poduszek na ludową nutę


W okresie wakacyjnym realizujemy pilotażowy projekt „Warsztatowy zawrót głowy”, który jest finansowany w ramach programu grantowego w projekcie „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”.


Celem projektu było stworzenie oferty warsztatowej, którą będziemy mogli realizować zarówno w szwalni stacjonarnej, jak i w dowolnej lokalizacji w formie mobilnej. W kontekście biznesowym zwiększenie posiadanego parku maszynowego o maszyny, które dają możliwość prowadzenia warsztatów w dowolnym miejscu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności naszej firmy.


Opracowaliśmy warsztaty krawieckie objazdowe jako formę ergoterapii, która z jednej strony przyczyni się do stworzenia miejsc pracy dla osób gotowych do podjęcia pracy poza domem (jako instruktorzy warsztatów) i pozwoli osobom zatrudnianym w takiej szwalni na większą samodzielność, niezależność oraz da szansę na dalszy rozwój. Z drugiej strony pozwoli uczestnikom, benficjentom warsztatów na wykonywanie zajęć manualnych mających na celu poprawę sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i grafomotoryki.


Ważnym celem warsztatów jest budowanie zarówno u osoby prowadzącej, jak i uczestniczącej poczucia niezależności oraz przekonania, że potrafią sobie poradzić z codziennymi wyzwaniami, co ma bezpośrednie przełożenie na dobrostan psychiczny i poczucie sprawstwa. Warsztaty mają w rezultacie poprawić samoocenę uczestnika, pozwalają przełamać bariery w codziennym komunikowaniu oraz przyczyniają się do poprawy społecznych umiejętności.


Zainicjowane projektem „Warsztatowy zawrót głowy” działania warsztatowe wpisują się w trwający obecnie proces zmiany systemu planowania, organizowania, świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców gminy. Warsztaty krawieckie w formule objazdowej będą prowadzone głównie w podmiotach świadczących usługi społeczne, dla osób korzystających z CUS, GOPS i w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej. Adresatami docelowo wszyscy zainteresowani mieszkańcy gmin, a w szczególności seniorzy, dzieci i młodzież oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.


Projekt łączy w sposób twórczy teraźniejszość z przeszłością i przyszłością, a także wpisuje się w obszar naszej działalności związanej z ochroną dziedzictwa niematerialnego, gdyż do wykonania części poduszek zostały wykorzystane elementy zdobienia związane z lokalnym folklorem, wzorem i kolorystyką nawiązujące do regionu Małopolski.


Ponadto warsztaty mają walor edukacji ekologicznej, gdyż tkaniny, które wykorzystujemy w projekcie w dużej części pochodzą z końcówek serii przeznaczonych do zniszczenia oraz produktów wycofanych ze sprzedaży przez lokalnych producentów.


Przeprowadzone przez nas dwa pilotażowe warsztaty szycia poduszek poprowadziliśmy w KIS Miechów dla Seniorek z Dziennego Domu Seniora w Miechowie oraz w Ambasadzie Kreatywności w Chrzanowie, gdzie gościliśmy na zaproszenie Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network. Regularne warsztaty krawieckie w formule objazdowej zaplanowaliśmy od września 2023.


***


Inicjatywa finansowana jest w ramach programu grantowego w projekcie MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia.

Comments


bottom of page