top of page

dostępność na plus

 Lekcja savoir-vivre’u dla biznesu: szkolimy managerów zespołów, działy IT, HR i obsługi klienta.  Wyjaśniamy, na co zwracać uwagę, gdy rozmawiamy z osobą z niepełnosprawnością. Pomagamy budować otwartość na niepełnosprawność w firmie i zespole. 

Barierom mówimy nie: proponujemy ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Adaptacja „nieczytelnych” materiałów analogowych na „czytelne” dotykowe. Realizujemy oznaczenia tyflograficzne w przestrzeniach biurowych, hotelowych, mieszkaniowych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych.
 

bottom of page