szwalnia społeczna

jako pierwszy uruchomiliśmy projekt szwalni społecznej, której głównym celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, które mają problem ze znalezieniem pracy. 

W szczególności nasze działania kierujemy do kobiet powracających na rynek pracy,  samotnie wychowujących dzieci, korzystających z pomocy społecznej,  
a także osób z niepełnosprawnościami. Osoby te często doświadczają izolacji, co ma negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne, czy też funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

tło przedstawia torbę bawełnianą z napisem wilk szyty i owca cała

i wilk szyty i owca cała 

wprowadzenie produktów                              do oferty Atelier Wartości ma pomóc nam utrzymać miejsca pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które realizują na co dzień zadania w naszej firmie, a praca jest dla nich bardzo ważnym etapem reintegracji zawodowej

logo ZorgoMax.png

© 2019 Atelier Wartości

  • Szary LinkedIn Icon
  • #atelierwartosci

Atelier Wartości Sp. z o.o. | ul. Zielna 69, 30-320 Kraków

REGON 384431490 | NIP 676-25-71-483
biuro@atelierwartosci.org

  • atelierwartosci.org
  • ateleierwartosci.org