top of page

szwalnia społeczna

jako pierwszy uruchomiliśmy projekt szwalni społecznej, której głównym celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, które mają problem ze znalezieniem pracy. 

W szczególności nasze działania kierujemy do kobiet powracających na rynek pracy,  samotnie wychowujących dzieci, korzystających z pomocy społecznej,  
a także osób z niepełnosprawnościami. Osoby te często doświadczają izolacji, co ma negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne, czy też funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

tło przedstawia torbę bawełnianą z napisem wilk szyty i owca cała

i wilk szyty i owca cała 

wprowadzenie produktów                              do oferty Atelier Wartości ma pomóc nam utrzymać miejsca pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które realizują na co dzień zadania w naszej firmie, a praca jest dla nich bardzo ważnym etapem reintegracji zawodowej

logo ZorgoMax
bottom of page