top of page

wspieramy organizacje


w znalezieniu partnera biznesowego. 
Szkolimy, jak rozmawiać z firmami ich językiem tak, by uzyskać wsparcie biznesu do projektu, czy programu społecznego.
Znamy się na CSR i potrafimy skutecznie połączyć obie te siły dla wspólnych społecznie użytecznych celów.
Pomagamy pomagać!

bottom of page