top of page

i wilk szyty i owca cała

wprowadzenie produktów                              do oferty Atelier Wartości w dobie pandemii miało za cel pomóc nam utrzymać miejsca pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które realizują na co dzień zadania w naszej firmie, a praca jest dla nich bardzo ważnym etapem reintegracji zawodowej

Zapraszamy po więcej informacji o produkcie oraz do sklepu

logo ZorgoMax
tło 3.jpg

Zorgo w języku esperanto znaczy troska, opieka.

Ten produkt troszczy się o Was, pozwala dbać o codzienną higienę rąk.

Z drugiej strony ten produkt troszczy się też o nas, gdyż kupując go wspieracie podmiot ekonomii społecznej.  

bottom of page