doradzamy firmom 

w stworzeniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, opracowujemy projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizujemy je uwzględniając oczekiwania przedsiębiorstw i ich interesariuszy, ale jednocześnie dbając o środowisko naturalne i myśląc o przyszłych pokoleniach. Pomagamy we wdrożeniu inicjatyw promujących wolontariat pracowniczy. Motywujemy szefów i przekonujemy kluczowych interesariuszy firmy, że społeczne inwestycje się opłacają. Od pomysłu do realizacji.

© 2019 Atelier Wartości

  • Szary LinkedIn Icon
  • #atelierwartosci

Atelier Wartości Sp. z o.o. | ul. Zielna 69, 30-320 Kraków

REGON 384431490 | NIP 676-25-71-483
biuro@atelierwartosci.org

  • atelierwartosci.org
  • ateleierwartosci.org