top of page

doradzamy firmom 

w stworzeniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, opracowujemy projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizujemy je uwzględniając oczekiwania przedsiębiorstw i ich interesariuszy, ale jednocześnie dbając o środowisko naturalne i myśląc o przyszłych pokoleniach. Pomagamy we wdrożeniu inicjatyw promujących wolontariat pracowniczy. Motywujemy szefów i przekonujemy kluczowych interesariuszy firmy, że społeczne inwestycje się opłacają. Od pomysłu do realizacji.

bottom of page