top of page

budujemy więzi

naszą misją jest budowanie wartości 
budujemy więzi
łączymy biznes z NGO
łączymy tradycję z nowoczesnością

szwalnia.jpg

inspirujemy

do współpracy oraz pomagamy budować partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, lokalnymi społecznościami i biznesem

strategie i realizujemy działania, z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które przyniosą pozytywne, trwałe zmiany w otoczeniu

biznes z organizacjami pozarządowymi i wspieramy NGO w realizacji ich celów, celów społecznie użytecznych. Pomagamy pomagać!

naszym celem jako podmiotu ekonomii społecznej jest przede wszystkim tworzenie wspólnej i zrównoważonej wartości dla szeroko rozumianych interesariuszy naszej firmy

NGO, jak sprofesjonalizować swoje działania, a dla biznesu prowadzimy szkolenia uwrażliwiające na potrzeby osób z niepełnosprawnością

społecznie odpowiedzialne produkty
i usługi uszyte na miarę Waszej firmy. Tworzymy miejsca pracy dla osób potrzebujących pomocy.

wartości dawnym tradycjom zaniedbanym wraz z rozwojem technologii  i działalnością człowieka nowoczesnego

bottom of page